skip to Main Content

Srebrenica: "Wir haben es nicht gewußt"

Regeren is afwachten. Het is een aloud cynisch richtsnoer voor bestuurders om pijnlijke kwesties zo lang mogelijk voor zich uit te schuiven in de hoop dat ze zelf alweer weg zijn, als er pijnlijke beslissingen moeten worden genomen. Het adagium is bij uitstek van toepassing op de Srebrenica-procedure, die duizenden weduwen van vermoorde familieleden hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. De achtereenvolgende kabinetten Rutte hebben tien jaar lang juridische procedures aangegrepen om het moment voor zich uit te schuiven dat ze kleur zouden moeten bekennen. Geen middel is daarbij geschuwd; het achterhouden van stukken en het volharden in halve en hele leugens. Met als perfecte traineertactiek: als een kwestie onder rechter is, onthoudt de politiek en zeker het kabinet zich van commentaar om de rechters niet te frustreren. Dat leidt ertoe dat een zaak zomaar tien jaar kan duren! Een slopende strijd van alle betrokkenen, die daarmee de gruwelheden niet kunnen afsluiten. Dit geldt niet alleen voor de weduwen, maar ook voor de Nederlandse militairen die last hebben van alles wat ze hebben meegemaakt.

Nederland wist niet – en kon ook echt niet weten – dat Bosnische Serviërs in juli 1995 uit waren op een slachting van moslims, die hun toevlucht hadden gezocht bij de Nederlandse blauwhelmen. Niemand had – afgezien van een paar incidenten – iets gezien. De (dreigende) genocide melden of groot alarm slaan na de val van enclave paste niet in die opstelling. Bovendien zou de eigen veiligheid in gevaar kunnen komen. Die stond voorop. Het is een herhaling van het veelbetekenende “Wir haben es nicht gewußt”.

Kabinet Rutte: stop met vertragen, geef eindelijk toe wat de Nederlandse rol en verantwoordelijkheid is. Vertel de volledige waarheid. Dit is ook in het belang van de betrokken Nederlandse militairen. Regel eindelijk een fatsoenlijke schadevergoeding voor de weduwen. En neem hiervoor de verantwoordelijkheid door te bevestigen dat dit terecht is.

Lijst Franken

Spisak 239.pdf
Spisak 239.pdf
Spisak 239.pdf
Spisak 239.pdf
Spisak 239.pdf
Spisak 239.pdf
Spisak 239.pdf
Spisak 239.pdf
Spisak 239.pdf
Spisak 239.pdfSpisak 239.pdfSpisak 239.pdfSpisak 239.pdfSpisak 239.pdfSpisak 239.pdfSpisak 239.pdfSpisak 239.pdf
Back To Top